• ANUNȚ – privind organizarea examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență - sesiunea septembrie 2020
  Examenul se va desfășura în format on-line, în zilele de 10 și 11.09.2020, la sediile filialelor UNPIR la care sunt înscriși practicienii în insolvență stagiari.
  Vezi detalii

 • ANUNȚ! Orarul cursului centralizat pentru stagiari
  PROGRAM pregătire profesională practicieni în insolvență stagiari
  Vezi detalii

 • Conferință online: Insolvența sub semnul COVID-19
  UNPIR Filiala Cluj, în parteneriat cu INPPI și Universul Juridic, organizează videoconferința Insolvența sub semnul COVID-19, prima conferință de pregătire profesională organizată în domeniul insolvenței de la declanșarea crizei sanitare.
  Vezi detalii

 • CUM A FOST Seminarul online ”Testul creditorului privat funcționează! OG nr. 6/2019, instrument eficient de restructurare inclusiv pentru consecințele pandemiei”
  Într-un seminar online organizat de Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI), Prof. univ. dr. Radu Bufan și practicianul în insolvență Cristian Răvășilă au adus în discuție prevederile OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
  Vezi detalii

 • CUM A FOST Seminarul online "Gestionarea obligațiilor de mediu în insolvență. Partea I: elemente de bună practică”
  Într-un seminar organizat de INPPI, av. Stan Tîrnoveanu, prim-vicepreședinte UNPIR și Florin Dragomir, vicepreședinte UNPIR, au descris câteva dintre aspectele cu care se confruntă practicienii în insolvență atunci când vine vorba despre obligațiile de mediu.
  Vezi detalii

joi, 6 august 2020

Prezentare generală practicianul în insolvență definitiv

Practicianul în insolvență definitiv este persoana care a promovat examenul de admitere în profesie și care face dovada exercitării mai mult de 10 ani a unei profesii juridice ori economice. De asemenea, dobândește calitatea de practician în insolvență definitiv persoana care, ulterior promovării examenului de admitere în profesie, face dovada faptului că a avut calitatea de angajat, pe o funcție economică sau juridică, într-una din formele de exercitare a profesiei de practician în insolvență, cel puțin 3 ani.

Cu scutire de examen de admitere în profesie, dobândesc calitatea de practician în insolvență definitiv și persoanele care au exercitat cel puțin 5 ani funcția de judecător-sindic, precum și persoanele care au exercitat timp de 10 ani funcția de avocat, judecător sau notar public.

Practicienii în insolvență definitivi au obligația parcurgerii unui număr minim de 20 de ore de pregătire profesională continuă, care poate fi acoperit prin:

a) participarea la stagiile de pregătire continuă organizate la nivelul filialelor UNPIR. (se acordă între 6-12 ore);

b) urmarea de cursuri on-line. (se acordă între 2 și 4 ore/seminar). Taxa de participare se stabilește de Consiliul INPPI;

c) completarea chestionarelor de verificare a cunoștințelor, de regulă, despre organizarea profesiei – transmise în sistem on-line (se acordă între 2-4 ore). Taxa de participare se stabilește de Consiliul INPPI;

d) absolvirea de cursuri de master în domeniul insolvenței (se acordă între 6-10 ore);

e) participarea la congresele INSOL EUROPE, INSOL INTERNATIONAL, etc. Prezentarea de lucrări, publicarea de articole în revistele EUROPHOENIX- THE JOURNAL OF INSOL EUROPE, INSOL WORLD – THE QUATERNALY JOURNAL OF INSOL INTERNATIONAL) şi în cărţile de specialitate apărute sub egida acestor organisme (se acordă între 6-10 ore);

f) participarea la seminarii, cursuri, simpozioane (organizate în principal de societățile membre UNPIR, sub egida INPPI); publicarea de articole în revista PHOENIX; recunoașterea reciprocă a cursurilor de pregătire profesională organizate de alte instituții de învățământ superior sau instituții similare INPPI (se acordă între 4-8 ore);

g) pentru dobândirea titlului de doctor cu o lucrare în domeniul insolvenţei (se acordă între 12-20 ore);

h) pentru participarea ca lector în cadrul stagiilor de pregătire profesională sau a conferințelor organizate sub egida INPPI (se acordă între 12-20 ore);

i) pentru absolvirea unei specializări în insolvenţă internaţională la o universitate din străinătate (se acordă între 12-20 ore);

j) pentru publicarea de lucrări de specialitate în domeniul insolvenţei. Acelaşi regim pentru articole sau cărţi publicate în străinătate. În vederea recunoaşterii acestei contribuţii prin lucrări ştiinţifice, se va remite INPPI un exemplar al acestor publicaţii în vederea constituirii unei biblioteci care va putea fi consultată de către cei interesaţi (se acordă între 12-20 ore);

k) pentru practicienii în insolvenţă care sunt cadre didactice universitare, şi care predau dr. insolvenţei, dr. comercial, dr. procesual civil, dr. civil, științe economice, etc (se acordă între 12-20 ore).

înapoi la partea de sus
×